превоз на различни видове товари

Превозът на товари е една от основите за развитие на стоково-паричните отношения. Това е доста сложен процес, който обединява огромен брой държавни и търговски структури, специалисти и превозни средства и т.н. Има няколко вида превоз на товари:

– международни превози на товари. Те се характеризират с факта, че точката на отправяне на товара и точката на местоназначение са в различни държави. За да се достави товар до местоназначението, понякога е необходимо да се преминат няколко граници, а това от своя страна е свързано с необходимостта от получаване на подходящи разрешителни и преминаване през много процедури. 

– вътрешен транспорт на стоки е свързан с движението на стоки в рамките на една държава от един регион в друг, като създава избор за потребителите и прави вашата компания конкурентна. Този вид превоз на стоки е най-разпространен сред търговските организации.

Правилата за доставка (превоз) на стоки са ясно посочени в съответните нормативни правни актове, наричат се конвенции. Такива са CMR и TIR. Всяко юридическо или физическо лице, което се занимава с превоз на товари и предоставя съответни услуги, е длъжно не само да знае, но и да спазва стриктно всички установени правила за доставка на товари.

Търсите превоз на различни видове товари? Изпратете запитване, още сега, за да получите най-изгодна оферта от ДА ЛОГИСТИКА ГРУП. Ние ще доставим бързо и точно товари от всякакъв вид и обем до крайната дестинация. Извършваме превоз на различни видове товари в цялата страна, както и международни превози на товари до различни дестинации, включително Гърция, Румъния, Италия, Испания, Франция и Обединеното Кралство.

Ние ще се погрижим за всички притеснения около доставката на следните категории стоки:
 • Извънгабаритни товари (Такива товари имат нестандартни размери, тегло, обем и т.н. Тяхното транспортиране е свързано с големи трудности, тъй като често такъв товар не може да бъде транспортиран по стандартни методи. За такива стоки понякога е необходимо да се създадат специални превозни средства и да се измислят специални методи, да се разработят специални маршрути за тяхното транспортиране.);  
 • Сглобяеми; 
 • Насипни товари; 
 • Рециклируеми товари;
 • Машини;
 • Трактори;
 • Опасни (експлозивни, запалими, отровни, корозивни, разяждащи и окисляващи) вещества;
 • Стоки изискващи наличието на  хладилник; 
 • Нетрайни стоки (стоки, които изискват специални условия за съхранение (ниво на влажност, температурен режим) и срокове за доставка, в противен случай те ще станат неизползваеми по време на транспортиране или ще загубят ценните си качества. Класификацията на такива стоки включва основно хранителни продукти.)
 • Специално оборудване; 
 • Стъкло и чупливи товари;

Потърсете ни още днес! Ще получите консултация и оферта за транспортирането на Вашия товар на най-изгодна цена.