Групажен транспорт се отнася до товари с различен обем, който се доставя в комбинация с товара на други клиенти.
Един вариант е използването на групажен автомобил с различни размери , който взима товари по маршрута си, така се спестяват време, ТРО и средства  на клиента.

Друг Вариант е отделни групажни пратки се събират от товарен адрес и се доставят в групажния склад, където се обединяват (консолидират) с останалите пратки и се товарят в групажния камион.


Трябва да се отбележи, че поставянето и съхраняването на товара в склада се извършва в зависимост от неговите характеристики и размери, затова и изискваме тази информация от Вас.

Цената на доставката се изчислява въз основа на обема на товара или неговото обемно тегло (1 кубичен метър е еквивалентен, например, на 600 кг, както и от начална до крайна дестинация. Цената за транспорт се нарича „навло“.

Този вид доставка е изключително подходящ за почти всякакъв вид товар. Превозват се опасни товари. Това е дейност с определена специфика, поради естеството и вида на превозваните стоки. Лицата, които имат право да извършват такова транспортиране, трябва да са минали  успешно специални  курсове. Според подписаната с Европа спогодба България също подлежи на контрол на превоза на опасни товари. Като термин това е ADR сертификат, който трябва да притежава всеки водач на такова превозно средство. Превозното средство трябва да има различни допълнения в оборудването си, за да отговаря на изискванията за конкретния ADR товар.

Опасните товари се класифицират по определени категории. Отделните класове са девет на брой и са както следва:
  • eксплозиви (тук влизат всякакви вещества, които съдържат експлозивни смеси, дори и фойерверките);
  • газове (всякакви лесно възпламеними такива); 
  • течни запалими вещества, като към тези се отнасят бензин, дизел, керосин, парфюмерийни продукти и други;
  • твърди запалими (натриеви батерии, запалки, кибрит и др.)
  • окисляващи се вещества(нитрати, перманганат, хлорити и др.) 
  • токсични вещества – медицински отпадъци, биологични култури и други; 
  • радиоактивни материали; 
  • киселинни и корозиращи материали; 
  • други видове материали (тук се включват материали, използвани в медицината).

Интересен факт е че дори готварската сол, която ядем при превозване с камион, също може да бъде опасен товар, в зависимост от количеството. В същото време един кашон със запалими дезодоранти например може да се води безопасен, заради минималното си количество в камиона. Някои опасни товари могат да се комбинират с безопасни товари, други НЕ.

Защо да използвате групажен транспорт на товари? – Използвайки този вид услуга за доставка на стоки, оптимизирате максимално транспортните разходи. Групирането на пратки е често срещана практика, която се ползва от множество логистични и транспортни фирми, за да гарантират бърза и икономична доставка на товари. Сред предимствата на този вид транспорт е бързината на доставка, както и изгодната крайна цена, която ще заплатите за услугатаВ портфолиото на нашата фирма е заложен групажен транспорт от и за Гърция, от и за Италия, от и за Испания, от и за Германия. Предоставяме и групажен транспорт към Румъния. В допълнение обслужваме и всички останали страни, чрез нашите партьори.

Ние поставяме интересите на нашите клиенти на първо място – Вие ни казвате направлението на товара, а ние поемаме цялата организация. 

Видовете транспортни средства с които извършваме групажен транспорт на товар са прицеп, хенгер, фургон, микробус, дрехарка, соло, джъмбо, мегатрейлър, автовоз, падащ борд.

ДА ЛОГИСТИКА ГРУП е спедитор, опериращ в България, Европейски съюз, както и страните от Украйна, Русия и Близкия изток САЩ. Доставяме всички товари в съответствие с договорените условия и поставените времеви рамки.

Благодарение на успешните партньорства, които изградихме през годините, можем да предложим изгодни оферти и да поддържаме високо качество на услугите.

Ние се стремим към предоставяне на надежден и сигурен групажен транспорт. Направете запитване още сега на нашия сайт или се свържете с нашите колеги.