превоз на различни видове товари

Превоз на различни видове товари

Превозът на товари е една от основите за развитие на стоково-паричните отношения. Това е доста сложен процес, който обединява огромен ...
Повече информация

Групажен транспорт от ДА ЛОГИСТИКА ГРУП

Групажен транспорт се отнася до товари с различен обем, който се доставя в комбинация с товара на други клиенти.Един вариант ...
Повече информация

Транспортни услуги от ДА ЛОГИСТИКА ГРУП

Фирма ДА ЛОГИСТИКА ГРУП извършва вътрешни транспортни услуги и международни транспортни превози. Ние транспортираме от точка А до точка Б ...
Повече информация